“ รับบริจาค ถุงน่อง ไม่จำกัดจำนวน ”

“ รับบริจาค ถุงน่อง ไม่จำกัดจำนวน ”

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยินดีรับบริจาคถุงน่องไม่จำกัดจำนวน เพื่อนำมาใช้ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิตขาเทียม ปัจจุบันเนื่องด้วยมีผู้สนใจในการบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้วน้อย ทางมูลนิธิขาเทียมฯ จึงได้จัดสรรเงินจากการบริจาคส่วนหนึ่งนำไปซื้อถุงน่องมาใช้ในการผลิตขาเทียม ซึ่งทางมูลนิธิขาเทียมฯ เล็งเห็นว่า หากผู้มีจิตศรัทธาต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนพิการขาขาด ท่านสามารถทำได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็น การบริจาคเงิน การบริจาคอลูมิเนียม และการบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดให้มีขาเทียมที่ดีมีคุณภาพ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมถึงต้องใช้ถุงน่องมาใช้ในกระบวนการผลิตขาเทียม
     ถุงน่องนั้นมีรูปทรงของขาอยู่แล้ว ในขั้นตอนของการผลิตขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯ จะใช้ในส่วนของการทำเบ้าขาเทียม ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่ใช้ทำหุ่นตอขา รวมไปถึงทำเบ้าพลาสติกจากหุ่นทราย ทำให้เบ้าขึ้นรูปสวยงามตามรูปทรงของขา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นในกระบวนการดังกล่าวแล้วจะต้องทิ้งถุงน่อง ซึ่งถ้าหากเราได้รับการบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้วจะเป็นการดีที่จะช่วยในเรื่องการรีไซเคิลของวัสดุที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทาง เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

     ***** หากท่านประสงค์จะร่วมบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้ว ทางเราขอความกรุณาซักทำความสะอาดก่อนส่งแพ็ก *****

“ถุงน่องที่รับบริจาค ไม่จำกัดขนาด สภาพ และสี”
     ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดได้แล้ววันนี้ เพียงสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน จะช่วยสร้างกำลังใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนพิการขาขาดให้มีคุณภาพชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป

     สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180