“อัมพาต รู้ (สัญญาณเตือน) เร็ว รอด (ตาย) เร็ว”

“อัมพาต รู้ (สัญญาณเตือน) เร็ว รอด (ตาย) เร็ว”

กรมควบคุมโรค รณรงค์วันอัมพาตโลกในคำขวัญ “อัมพาต รู้(สัญญาณเตือน)เร็ว รอด(ตาย)เร็ว” เน้นให้ประชาชนรู้ถึงสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง หากมีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อจะได้รับการรักษาและสามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้เป็นปกติมากที่สุด พร้อมเชิญชวนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้
     นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ และกำลังเป็นภัยคุกคามทั้งไทยและทั่วโลก ขณะนี้มีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี พบเสียชีวิตมากกว่าโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือดประมาณ 2 เท่า องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตได้
     กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดรณรงค์วันอัมพาตโลกปี 2560 ในคำขวัญที่ว่า “อัมพาต รู้(สัญญาณเตือน)เร็ว รอด(ตาย)เร็ว” ซึ่งสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง อันได้แก่ “F.A.S.T” คือ F (Face) ใบหน้าอ่อนแรง เวลายิ้มมุมปากข้างหนึ่งจะตก A (Arm) แขนหรือขาอ่อนแรง ยกไม่ขึ้นหนึ่งข้าง S (Speech) พูดลำบาก ไม่ชัด มีปัญหาในการพูด และ T (Time) หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลทันที ภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อจะได้รับการรักษาและสามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้เป็นปกติมากที่สุด หรือโทร. สายด่วน 1669 ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการรับรู้และความเข้าใจในสัญญาณเตือนของโรค มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการฟื้นฟูของผู้ป่วย การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถทำได้ง่าย ได้แก่ รับรู้ความเสี่ยงของตนเอง เช่น ระดับความดันโลหิต เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์ ควบคุมตนเองไม่ปล่อยให้อ้วน และลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ควรงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ สุดท้ายต้องลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ
     โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตสามารถป้องกันได้ โดยประชาชนทุกคนต้องเรียนรู้สัญญาณเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ถ้ามีปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หรือพบผู้ที่มีอาการตามสัญญาณเตือนข้างต้นให้รีบปรึกษาแพทย์และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่จะเกิดได้ในภายหลัง ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และลดความพิการลงได้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422