“แผลติดเชื้อ” ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกิดได้ถ้ารักษาไม่ดี

“แผลติดเชื้อ” ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกิดได้ถ้ารักษาไม่ดี

โรงพยาบาลราชวิถีแนะวิธีการดูแลรักษาแผล ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากบาดแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นจะหายได้ช้ากว่าปกติ ถ้าดูแลรักษาแผลไม่ดี อาจเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนแผลติดเชื้อได้
     นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคเบาหวานนั้นเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และรักษาให้หายขาดได้ยาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมามากมาย ผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นจะต้องดูแลรักษาตนเองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการระวังไม่ให้เกิดบาดแผลในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพราะเมื่อเป็นแผลแล้วจะรักษาให้หายได้ช้ากว่าปกติ และอาจจะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อน แผลติดเชื้อได้ จนอาจลุกลามไปถึงขั้นการตัดส่วนเนื้ออวัยวะที่ตายทิ้ง สำหรับในผู้ป่วยบางรายที่เกิดความผิดปกติของหลอดเลือด เนื่องจากเกิดภาวะเส้นเลือดตีบแข็งจนบางครั้งก็อุดตัน ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในหลอดเลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดฝอย ทำให้เกิดแผลขึ้นได้เอง เนื่องจากเนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยง โดยจะพบมากที่ปลายนิ้วเท้าทั้งห้า หรือส้นเท้า จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หมั่นดูแลรักษาสุขภาพ จะต้องควบคุมน้ำตาลในเลือดให้พอดี และควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
     นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลรักษาแผลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน สิ่งสำคัญ คือ “ความสะอาด” เนื่องจากโรคเบาหวานนั้นทำให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคในร่างกายลดต่ำลง ทำให้แผลหายได้ช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากกว่าปกติ ดังนั้น การทำความสะอาดแผล จึงมีความสำคัญมาก ขั้นตอนแรกควรล้างด้วยสบู่ โดยใช้น้ำอุ่นหรือน้ำเกลือ ไม่ควรล้างด้วยแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ทำลายโปรตีนในเนื้อเยื้อ ควรล้างให้เบาที่สุดเฉพาะรอบบริเวณผิวหนังที่เป็นแผลเท่านั้น จากนั้นเช็ดให้แห้งและใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีนอย่างเจือจาง ปิดแผลด้วยผ้าปิดที่แห้งและผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ไม่ควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลโดยตรง และควรทำแผล 2-4 ครั้งต่อวัน ถ้าหากแผลบวมแดงขึ้นมีน้ำเหลืองออกมา แม้ว่าจะไม่มีความเจ็บปวดก็ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว