รวมวัคซีนเด็กไว้ในเข็มเดียว

นักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบรรจุวัคซีนทุกชนิดสำหรับเด็กไว้ในเข็มเดียว สารละลายที่ฉีดแค่ครั้งเดียวจะมีวัคซีนอยู่ในแคปซูลขนาดไมโครที่จะปล่อยยาออกครั้งแรกและยาเสริมตามมาในเวลาที่กำหนดไว้
     วิธีการนี้ใช้ได้ผลในการศึกษากับหนูหลายครั้ง ตามรายงานที่เผยแพร่ในวารสาร Science คณะผู้วิจัย บอกว่า เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยผู้ป่วยได้ทั่วโลก

การสร้างภูมิคุ้มกันในวัยเด็กจะมาพร้อมกับน้ำตาและเสียงร้อง และมีการสร้างภูมิคุ้มกันหลายต่อหลายครั้ง ลองดูว่ามีอะไรบ้าง
     - โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ โรคฮิบ และไวรัสตับอักเสบ บี ตอนอายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห์
     - วัคซีนปอดอักเสบ ตอนอายุ 8, 16 สัปดาห์ และ 1 ปี
     - วัคซีนไข้กาหลังแอ่น (Men B) ตอนอายุ 8, 16 สัปดาห์ และ 1 ปี
     - โรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน ตอนอายุ 1 ปี และ 3 ปีกับ 4 เดือน
ที่มา: บริการสุขภาพแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ

     คณะทำงานที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกาได้ออกแบบอนุภาคไมโครชนิดใหม่ที่สามารถรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในเข็มเดียว
     อนุภาคนี้เหมือนกับถ้วยกาแฟขนาดเล็กที่บรรจุด้วยวัคซีนและผนึกปิดด้วยลิ้น
     ที่สำคัญ คือ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของถ้วยกาแฟได้ ดังนั้น ถ้วยนี้จะแตกออกและปล่อยยาข้างในออกมาในเวลาที่เหมาะสม
     จากการทดสอบชุดหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่า สามารถปล่อยยาข้างใน ณ เวลา 9, 20 และ 41 วัน ได้พอดี หลังจากฉีดยาเข้าไปในหนู
     ยังมีการพัฒนาอนุภาคอื่น ๆ ซึ่งมีอายุหลายร้อยวันอีกด้วย คณะผู้วิจัย กล่าว
     แต่วิธีนี้ยังไม่ได้รับการทดสอบในมนุษย์
     Prof. Robert Langer จาก MIT กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับงานวิจัยครั้งนี้มาก”
     “เป็นครั้งแรกที่เราสามารถสร้างห้องขนาดจิ๋ว ใส่อนุภาควัคซีนไว้ข้างใน โปรแกรมให้แต่ละอนุภาคปล่อยออกมา ณ เวลาที่พยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถรับการฉีดยาแค่ครั้งเดียว และมีผลเท่ากับเป็นการติดตั้งการฉีดกระตุ้นอีกหลายครั้งในคราวเดียวกัน
     “วัคซีนนี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ป่วยทั่วทุก ๆ พื้นที่ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา”
     การศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากก่อนหน้านี้ ซึ่งปล่อยยาอย่างช้า ๆ เป็นระยะเวลานาน ความคิดตอนนี้ คือ การให้วัคซีนแบบง่ายๆ ตรงไปตรงมา เลียนแบบให้ใกล้เคียงกับโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ทำอยู่เป็นประจำ
     Dr. Kevin McHugh เมธีวิจัย กล่าวว่า “ในประเทศกำลังพัฒนา ความคิดนี้อาจเป็นความแตกต่างระหว่างการไม่ฉีดวัคซีนกับการรับวัคซีนทุกชนิดใน 1 เข็ม”