Institut Marques คว้ารางวัล “อิกโนเบล”
สาขาการแพทย์ จากผลงานวิจัยอิทธิพลของดนตรีต่อทารกในครรภ์

- Dr. Marisa Lopez-Teijon ผู้อำนวยการ Institut Marques สถาบันวิทยาการช่วยการเจริญพันธุ์ชั้นนำระดับโลก รับมอบรางวัลอิกโนเบลสาขาการแพทย์
- พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เพื่อเชิดชูผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แหวกแนวและสร้างสรรค์ที่สุดประจำปี
- Institut Marques นำเสนอผลงานวิจัยสุดล้ำเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์
     Institut Marques ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)
     ผลวิจัยดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารทางวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่าง Ultrasound ทำให้เราได้ทราบถึงกลไกการได้ยินของทารกในครรภ์ โดยแสดงให้เห็นว่า ทารกในครรภ์สามารถได้ยินเสียงที่ดังมาจากช่องคลอดของมารดาตั้งแต่มีอายุ 16 สัปดาห์ (หรือมีขนาด 11 เซนติเมตร / 4 นิ้ว)
     Dr. Marisa Lopez-Teijon ผู้อำนวยการสถาบัน Institut Marques, Dr. Alex Garcia-Faura ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสถาบัน และ Lluis Pallares ผู้สร้างอุปกรณ์ Babypod ได้ร่วมกันสรุปผลการวิจัย ณ MIT โดยมี Dr. Alberto Prats ศาสตราจารย์ด้านกายวิภาคศาสตร์และคัพภวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบาร์เซโลนา เป็นหนึ่งในทีมวิจัยด้วย
     การสรุปผลวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบรางวัลอิกโนเบล เพื่อเชิดชูผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แหวกแนวและสร้างสรรค์ที่สุดประจำปี

รางวัลอิกโนเบลสาขาการแพทย์
     Dr. Marisa Lopez-Teijon ได้รับมอบรางวัลอิกโนเบลสาขาการแพทย์ ซึ่งถือเป็นผลงานวิจัยด้านสูติศาสตร์ชิ้นแรกที่ได้รับรางวัลในประวัติศาสตร์ 27 ปีของอิกโนเบล
     พิธีมอบรางวัลอิกโนเบลจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาร่วมนำเสนอผลงานของตนสู่สาธารณชนด้วยความสนุกสนาน
     Dr. Marisa Lopez-Teijon กล่าวระหว่างพิธีมอบรางวัลว่า “สถาบัน Institut Marques กำลังดำเนินการวิจัยว่าด้วยอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ เราได้พัฒนาการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยการใช้แรงสั่นสะเทือนจากเสียงดนตรีในตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนในคลินิกทำเด็กหลอดแก้วทุกแห่งของเรา นอกจากนี้ เรายังพบว่าการสอดลำโพงเข้าไปในช่องคลอดของสตรีมีครรภ์หลายพันราย ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับทารกในครรภ์ได้ เราจึงได้พัฒนา Babypod ซึ่งเป็นลำโพงสำหรับสอดช่องคลอดที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและผ่านการรับรองจาก FDA
     Babypod ช่วยให้เราทราบถึงกลไกการได้ยินของทารกในครรภ์ โดยเราพบว่าทารกในครรภ์แทบจะไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกครรภ์ และความสามารถในการได้ยินของทารกในครรภ์จะเริ่มเมื่อทารกมีขนาดเพียง 4 นิ้ว หรือ 11 เซนติเมตร ขณะที่เอกสารทางการแพทย์ในปัจจุบันยืนยันได้เพียงว่า ทารกในครรภ์จะมีความสามารถในการได้ยินเมื่อมีอายุครรภ์ 26 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ ทารกในครรภ์จะตอบสนองต่อการพูดและการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับทารกแรกเกิด เพราะพวกเขากำลังเรียนรู้ที่จะสื่อสาร แต่การพูดกับลูกผ่านท้องของแม่ไม่ได้ผลเสียแล้ว”
     ผลการศึกษาของสถาบัน Institut Marques ยังพบอีกว่า เราสามารถสื่อสารและช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้กับทารกในครรภ์ได้ ซึ่งการกระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วนล้วนเป็นสิ่งที่ดี และเริ่มเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น ขณะเดียวกัน ดนตรีมีส่วนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ภาษา และการเรียนรู้เริ่มได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
     ทั้งนี้ รางวัลอิกโนเบลแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยชื่อดังต่างให้การยอมรับผลงานวิจัยของ Institut Marques ซึ่งยกระดับวิทยาการช่วยการเจริญพันธุ์ไปอีกขั้น