คนอเมริกันจำนวนมากใช้บริการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็น

ผลการวิจัยครั้งใหม่ พบว่า บริการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นทั่วไปในสหรัฐอเมริกา โดยที่ความกลัวทุเวชปฏิบัติเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการสั่งตรวจสุขภาพและการรักษาที่ไม่จำเป็น
     คณะผู้วิจัย กล่าวว่า ปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้มีการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่จำเป็น ยังรวมไปถึงความต้องการของผู้ป่วยและความต้องการของแพทย์ที่อยากกระตุ้นผลกำไร
     “บริการทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นเป็นตัวผลักดันให้ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงขึ้นและมีผลกระทบต่อคนอเมริกันทุกคน” Dr. Martin Makary ผู้เขียนรายงานการศึกษาอาวุโส ซึ่งเป็นศาสตราจารย์สาขาศัลยศาสตร์และนโยบายสุขภาพที่คณะแพทยศาสตร์ แห่ง Johns Hopkins University ในบัลติมอร์ กล่าว
     บริการทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรในงานบริการสุขภาพเป็นปริมาณมากที่สุด และกลายเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่ายในสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดการใช้จ่ายส่วนเกินถึงประมาณ 210 พันล้านดอลลาร์ ในแต่ละปี ตามรายงานของ National Academy of Medicine
     คณะผู้วิจัยได้สำรวจแพทย์ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 2,000 คน ในสาขาต่าง ๆ และพบว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าร้อยละ 15 ถึง 30 ของบริการทางการแพทย์ไม่มีความจำเป็น ซึ่งรวมไปถึงร้อยละ 22 ของยาที่ควบคุมโดยใบสั่งยา ร้อยละ 25 ของการตรวจทางการแพทย์ ร้อยละ 11 ของกระบวนการผ่าตัด และร้อยละ 21 ของการรักษาพยาบาลโดยรวม
     เหตุผลสำคัญที่แพทย์ยกขึ้นมาสำหรับการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์เกินความจำเป็น ได้แก่ การกลัวว่าจะมีทุเวชปฏิบัติหรือการรักษาผิดพลาด (ร้อยละ 85) แรงกดดันหรือการร้องขอของผู้ป่วย (ร้อยละ 59) ความยุ่งยากในการเข้าถึงบันทึกการรักษาที่มีก่อนหน้า (ร้อยละ 38) และเพื่อผลกำไร (ร้อยละ 17)
     ตามผลการศึกษา กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี หลังจากเข้าเป็นแพทย์ฝึกหัดมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเชื่อว่า แพทย์จะดำเนินการตรวจรักษาหรือผ่าตัดโดยไม่มีความจำเป็น เมื่อมีจุดยืนที่ต้องการทำกำไร
     “ที่น่าสนใจแต่ไม่แปลกใจ ก็คือ แพทย์นำเอาผู้ร่วมงานของตน (นอกเหนือจากแพทย์เอง) เข้ามาพัวพันกับการให้บริการที่สิ้นเปลือง เรื่องนี้เน้นให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องประเมินและรายงานอย่างตรงไปตรงมาถึงการปฏิบัติที่สิ้นเปลืองสำหรับผู้ให้บริการหรือระดับของการปฏิบัติ (บริการ) เพื่อที่ผู้ให้บริการแต่ละคนจะสามารถทราบได้ว่าเขาจะทำอะไรให้ดีขึ้นได้” Dr. Daniel Brotman ศาสตราจารย์สาขาการแพทย์ที่ Hopkins กล่าว
     ผู้ตอบคำถามการสำรวจ กล่าวว่า วิธีที่ดีที่สุดในการลดบริการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็น ได้แก่ การฝึกให้แพทย์ฝึกหัดเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ความเหมาะสมสำหรับการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 55) การเข้าถึงบันทึกสุขภาพภายนอกที่ทำได้ง่าย (ร้อยละ 52) และคำแนะนำในการปฏิบัติที่อาศัยหลักฐานมากขึ้น (ร้อยละ 51.5)
     “แพทย์ส่วนใหญ่ทำสิ่งที่ถูกต้องและพยายามทำเช่นนั้นเสมอ อย่างไรก็ตาม เวลานี้ “การให้บริการทางการแพทย์มากเกินไป” กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในบางสาขา จุดเน้นใหม่ถึงความเหมาะสมซึ่งนำโดยแพทย์จะเป็นกลยุทธ์ภายในพื้นที่ที่ให้ความหวังต่อการแก้ไขปัญหานี้” Makary กล่าวในเอกสารเผยแพร่ข่าวของมหาวิทยาลัย
     รายงานนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร PLOS ONE