ร.พ.เทิง ผลิตผลงาน “ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน”

นวัตกรรมใหม่ มีประสิทธิภาพ ใช้ง่าย 

โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย ผุดไอเดียเจ๋งคิดค้นจากประสบการณ์การทำงานได้ “ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน” นวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและใบหน้า.... ทดลองแล้ว!! ใช้ห้ามเลือดได้สะดวกรวดเร็วกว่าผ้าพันแผลทั่วไปเตรียมผลิตใช้ในโรงพยาบาลและจัดจำหน่ายทั่วประเทศในกลางปี 2561
     นายปรีชา มโนยศ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า “ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน” หรือ “Field Head Saver” เป็นผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่คิดค้นโดยหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลห้ามเลือดให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือใบหน้า และต้องการความรวดเร็วในการปฐมพยาบาลเพื่อห้ามเลือดและลดภาวะแทรกซ้อนจากการเสียเลือด
     “ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน” นับเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา และวิธีใช้เป็นหลัก ยึดหลักกระบวนการผลิตที่เรียบง่าย โดยใช้ผ้ายืด Elastic bandage และผ้าตีนตุ๊กแก ซึ่งมีราคาไม่แพงผ่านการออกแบบและตัดเย็บให้สวมใส่ง่าย สามารถใช้ห้ามเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฐมพยาบาลไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการพันผ้าพันแผลก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งแพทย์สามารถประเมินอาการของผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องถอดผ้าพันศีรษะออก
     ปัจจุบันทางโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเครือข่ายทางภาคเหนือได้ใช้ “ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน” กับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและใบหน้า พร้อมทั้งได้ศึกษาและทดลองเชิงวิจัยไปพร้อม ๆ กัน ผลการศึกษา พบว่า “ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน” สามารถใช้ห้ามเลือดได้ดี ไม่พบการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ (ในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ) ลดระยะเวลาในการพันผ้ายืดแบบเดิม (Elastic Bandage) จากเดิมประมาณ 2 นาที เหลือเพียงไม่เกิน 30 วินาที ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ได้เพราะสามารถซักทำความสะอาดได้ การใช้มีความสะดวก ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ ในระดับมาก
     นายปรีชา กล่าวเพิ่มเติมภายหลังนำผลงาน “ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน” หรือ “Field Head Saver” มาร่วมประกวดและจัดแสดงภายในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดอุดรธานี ว่า ภายในกลางปี 2561 โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชิงราย และเครือข่ายได้วางแผนพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม “ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน” ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของวัสดุ การตัดเย็บ รวมถึงการออกแบบ เพื่อเตรียมพร้อมผลิตและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในราคาที่ย่อมเยาต่อไป