อัตราตายด้วยโรคหัดทั่วโลกลดลงแต่ยังกำจัดไม่ได้ตามเป้าหมาย

องค์การอนามัยโลกและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ กล่าวว่า การเสียชีวิตจากโรคหัดต่อปีลดลงต่ำกว่า 100,000 คนทั่วโลก เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ลงมาอยู่ที่ 90,000 คน
     องค์การ Measles and Rubella Initiative (M&RI) รายงานว่า การเสียชีวิตจากโรคหัดลดลงร้อยละ 84 ในรอบ 16 ปี ลงมาอยู่ที่ 90,000 คน ในปี 2016 จากมากกว่า 550,000 คน ในปี 2000 และกล่าวว่า การที่เด็กจำนวนมากขึ้นได้รับวัคซีนเป็นสาเหตุหลักของการลดลงดังกล่าว
     แต่รายงานได้เตือนว่า โลกนี้ยังห่างไกลจากการกำจัดโรคหัด การครอบคลุมของวัคซีนโรคหัดขนานแรกจาก 2 ขนาน หยุดที่ประมาณร้อยละ 85 ตั้งแต่ปี 2009 ไม่ถึงร้อยละ 95 ตามที่ต้องการ ส่วนขนานที่ 2 ครอบคลุมเพียงร้อยละ 64 ในปี 2016
     “เราต้องพยายามให้ผู้ป่วยโรคหัดเท่ากับศูนย์ให้ได้” Jean-Marie Okwo-Bele ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างภูมิคุ้มกันขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO) กล่าวและว่า “การขจัดโรคหัดจะสำเร็จได้ ถ้าวัคซีนโรคหัดไปถึงเด็กทุกคนและทุกแห่ง”
     M&RI เป็นองค์การความร่วมมือของ American Red Cross, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, United Nations Foundation, กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และ WHO รายงานของ M&RI บอกว่า ตั้งแต่ปี 2000 มีการให้วัคซีนโรคหัดประมาณ 5.5 พันล้านวัคซีนกับเด็กในหน่วยบริการสร้างภูมิคุ้มกันและการรณรงค์ให้วัคซีนสู่มวลชน
     อย่างไรก็ตาม เด็กประมาณ 20.8 ล้านคน ยังไม่ได้รับวัคซีนโรคหัดขนานแรกมากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนอยู่ใน 6 ประเทศ คือ ไนจีเรีย อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งคองโก
     รายงานกล่าวว่า การระบาดครั้งใหญ่ของโรคหัดเกิดขึ้นต่อเนื่องในประเทศดังกล่าวรวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในยุโรปและอเมริกาเหนือ ทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรง เช่น โรคปอดบวม, โรคท้องร่วง, โรคไข้สมองอักเสบ, ตาบอด และเสียชีวิต
     Seth Berkley ประธานบริหารแห่ง GAVI global vaccine alliance ยินดีกับการเสียชีวิตที่ลดลงจากโรคหัด
     แต่เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “เรายังดีอกดีใจในเรื่องนี้ไม่ได้ เด็กจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนสำหรับช่วยชีวิต เพื่อเข้าถึงเด็กเหล่านี้และเตรียมตัวเราเองให้อยู่บนทางที่นำไปสู่การกำจัดโรคหัด เราจำเป็นต้องปรับปรุงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ทำอยู่เป็นประจำให้ดีขึ้นโดยมีระบบสุขภาพที่แข็งแรงสนับสนุน”