ราคาที่แพงขึ้นดันค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลในอเมริกาพุ่ง

ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมๆ กับความหลากหลายและความซับซ้อนของบริการต่าง ๆ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ผลการศึกษาครั้งใหม่ รายงาน
     “เหตุผลส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี คือ ประชากรของประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีอายุมากขึ้น” Joseph Dieleman ผู้เขียนรายงานการศึกษา กล่าว เขาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Institute for Health Metrics and Evaluation แห่ง University of Washington
     “แต่ปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ เช่น ราคาที่แพงขึ้น ระบบบริการและอรรถประโยชน์(ของกิจกรรมบริการ) ที่มากขึ้น เป็นต้น กำลังผลักดันให้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น” เขากล่าวเพิ่มเติม
     “เมื่อเรารวมเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดเข้าด้วยกัน พบว่า การเพิ่มขนาดของประชากรได้นำไปสู่การเพิ่มของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลร้อยละ 23” Dieleman กล่าวในเอกสารเผยแพร่ข่าวของมหาวิทยาลัย
     “การที่ประชากรอายุมากขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และการเพิ่มขึ้นของราคาและระดับของกิจกรรมบริการ ได้แก่ ความหลากหลายและความซับซ้อนของบริการ ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 50”
     การศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ระหว่างปี 1996 และ 2013 ส่วนใหญ่เนื่องจากการใช้บริการเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาและความเข้มข้นของกิจกรรมให้บริการ
     มีการเผยแพร่การศึกษาครั้งนี้ใน Journal of the American Medical Association
     “การวิจัยครั้งนี้ยืนยันถึงแนวโน้มหลาย ๆ ประการที่เราสงสัยมานาน” Jay Want ผู้อำนวยการบริหารของ Peterson Center on Healthcare ซึ่งให้ทุนสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ กล่าวและว่า “ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นนั้นถูกผลักดันจากการกำหนดราคาของบริการการรักษาและการส่งมอบบริการนั้นไปยังผู้ป่วยมากกว่าจะถูกผลักดันจากขนาดหรืออายุของประชากร
     “คนอเมริกันควรได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล และถ้าทำได้ดี เราจะสามารถพลิกกลับเปลี่ยนแนวโน้มเหล่านี้และมีประชากรที่สุขภาพดีขึ้น” Want กล่าว