อังกฤษชาร์จราคาท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพต่างชาติ

รัฐบาลอังกฤษบังคับผู้ให้บริการการรักษาพยาบาลของระบบสุขภาพแห่งชาติรับประกันว่าผู้ป่วยในประเทศอังกฤษสามารถเข้ารับการรักษาฟรีได้ และคิดค่ารักษาถ้าไม่ใช่คนในอังกฤษ
     รัฐบาลหวังว่าจะช่วยออมเงินได้ 22 พันล้านปอนด์ ซึ่งเป็นจำนวนที่จำเป็นสำหรับบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Services: NHS)
     แต่ British Medical Association (BMA) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงอาจขัดขวางไม่ให้ผู้ที่อ่อนแอได้เข้ารับการรักษาตามที่มีความจำเป็น
     ภายใต้มาตรการใหม่ เจ้าหน้าที่จะสอบถามผู้ป่วยถึงสถานที่ที่ผู้ป่วยพักอาศัยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
     ถ้าอาศัยอยู่ต่างประเทศ จะให้ผู้ป่วยแสดงเอกสารว่าเขามีสิทธิ์รับการรักษาพยาบาลของ NHS ฟรี เช่น บัตร non-UK European Health Insurance Card
     Lord O'Shaughnessy รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “เราไม่มีปัญหากับชาวต่างชาติที่มาใช้บริการของ NHS ตราบใดที่มีการชำระเงินช่วยเหลืออย่างยุติธรรม อย่างเดียวกับผู้เสียภาษีชาวอังกฤษ
     “กฎเกณฑ์ใหม่เพียงแค่ต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ NHS สอบถามเกี่ยวกับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับบริการรักษาพยาบาลฟรี และคิดค่าใช้จ่ายในการรักษา”
     แต่ Dr. Chaand Nagpaul จาก British Medical Association กล่าวว่า ข้อเสนอในปัจจุบัน “ขาดความชัดเจน” และ “มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความสับสน”
     “มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องไม่เจอกับอุปสรรคของระบบราชการหรืออุปสรรคทางการเงิน ที่ขัดขวางผู้ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและอ่อนแอไม่ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็น”
     “เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในทางคุณธรรม และอาจจบที่ทำให้ NHS สูญเสียเงินมากขึ้น เนื่องจากขาดการรักษาที่เหมาะกับเวลา”
     รัฐบาลเคยประเมินก่อนหน้านี้ว่า จะได้เงินมากถึง 500 ล้านปอนด์ จากการใช้บริการ NHS ของชาวต่างชาติและผู้อพยพทุก ๆ ปี
     อย่างไรก็ตาม BMA บอกว่าตัวเลขนี้ “สูงเกินความเป็นจริง” และ “ไม่น่าเชื่อถือ”