แบคทีเรียลำไส้เสริมการบำบัดมะเร็ง

พบแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกของระบบทางเดินอาหารมีอิทธิพลต่อการหดตัวของเนื้องอกในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง คณะผู้วิจัยฝรั่งเศสและอเมริกัน รายงาน
     การศึกษา 2 ชิ้น ในวารสาร Science พบแบคทีเรียบางชนิดกับความหลากหลายของไมโครไบโอม (microbiome กลุ่มของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเรา) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของยาภูมิคุ้มกันบำบัด
     ร่างกายของคนเราเป็นบ้านของจุลชีพนับล้านล้านตัว และความสัมพันธ์ระหว่าง “เรา” กับ “มัน” ไปไกลเกินกว่าบรรดาโรคติดต่อทั้งหลาย
     โดยไมโครไบโอมนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร การป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อและกำกับระบบภูมิคุ้มกัน
     การศึกษาทั้ง 2 ชิ้น ได้ศึกษาผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งเสริมการป้องกันตนเองของร่างกายเพื่อต่อสู้กับเนื้องอก
     การรักษานี้แม้จะไม่ได้ผลกับผู้ป่วยทุกคน แต่ในบางรายสามารถจัดการได้แม้แต่กับโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
     การศึกษาชิ้นแรกที่ Gustave Roussy Cancer Campus กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ศึกษาผู้ป่วย 249 คน ที่เป็นโรคมะเร็งปอดหรือไต
     คณะผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ใช้ยาแอนติไบโอติก เช่น ยารักษาการติดเชื้อที่ฟัน ได้ทำลายไมโครไบโอมของตนเอง และมีโอกาสมากขึ้นที่จะพบเนื้องอกเติบโต ในขณะที่รักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด
     แบคทีเรียชนิดหนึ่ง คือ Akkermansia muciniphila มีอยู่ในร้อยละ 69 ของผู้ป่วยที่ตอบสนองการรักษา เมื่อเทียบกับเพียง 1 ใน 3 ของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนอง
     จากการเสริมระดับของ A. muciniphila ในหนู พบว่า ได้ช่วยเสริมการตอบสนองของหนูต่อภูมิคุ้มกันบำบัด
     ในเวลาเดียวกัน ที่ MD Anderson Cancer Center แห่ง University of Texas นักวิจัยได้วิเคราะห์ไมโครไบโอมของผู้ป่วยโรคมะเร็ง melanoma ขั้นรุนแรง จำนวน 112 คน
     ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษามักจะมีไมโครไบโอมมากกว่า หลากหลายกว่าผู้ที่ไม่ตอบสนองการรักษา และยังมีแบคทีเรียที่แตกต่างกันออกไปด้วย พบว่า Faecalibacterium และ Clostridiales ในระดับที่สูงให้ผลดีต่อการรักษา ในขณะที่แบคทีเรียชนิด Bacteroidales เป็นตัวร้ายในการศึกษาครั้งนี้
     ตัวอย่างเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้แสดงว่า มีเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ฆ่ามะเร็งมากขึ้นในเนื้องอกของผู้มีแบคทีเรียที่ให้ผลดี
     จากนั้นคณะทำงานได้ปลูกถ่ายอุจจาระจากคนไปสู่หนูที่เป็นโรคมะเร็ง melanoma ปรากฏว่าหนูที่ได้รับแบคทีเรียจากผู้ป่วยที่มีส่วนผสมที่ “ดี” ของแบคทีเรียมีเนื้องอกเติบโตช้ากว่าหนูที่ได้รับแบคทีเรีย “ไม่ดี”
     Dr.Jennifer Wargo จากเท็กซัส กล่าวกับบีบีซีว่า “ถ้าคุณรบกวนไมโครไบโอมของผู้ป่วย คุณอาจไปทำลายความสามารถของมันในการตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็งได้”
     เธอวางแผนทำการศึกษาทดลองทางคลินิกโดยมุ่งที่จะปรับเปลี่ยนไมโครไบโอมควบคู่กับการรักษาโรคมะเร็ง
     “สมมติฐานของเรา คือ ถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นไมโครไบโอมที่เอื้อประโยชน์มากขึ้น เราอาจจะสามารถทำให้ผู้ป่วยตอบสนองการรักษาเพิ่มขึ้น”
    Fielder ประธาน Society for Applied Microbiology และศาสตราจารย์สาขาชีวการแพทย์ที่ Kingston University กล่าวว่า การศึกษาครั้งนี้แสดงถึงความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจจุลินทรีย์ที่เรียกร่างกายของเราว่าบ้าน
     เขากล่าวกับบีบีซีว่า “เป็นการศึกษาที่น่าสนใจมากและมีความน่าเชื่อถือสูง เราจำเป็นต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีก แต่มีประกายของความหวังในการรักษาโรคบางโรคที่รักษาได้ยาก”
     “บางคนบอกว่า ไมโครไบโอมเป็นคำตอบของทุกสิ่ง แต่ผมคิดว่าไม่ใช่เช่นนั้น”
     “แต่เมื่อเราเข้าใจมากขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า การจัดการกับไมโครไบโอมมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของประชากร”