ศึกษาดีเอ็นเอเรียนรู้อายุยืนได้อย่างไร

เวลาที่ใช้ไปทุกๆ ปีในการศึกษาหาความรู้ช่วยเพิ่มอายุขัยให้คนเราเฉลี่ย 11 เดือน นักวิทยาศาสตร์ ระบุ คณะผู้วิจัย กล่าวว่า คน 1 คน อายุจะหายไป 2 เดือนต่อน้ำหนักส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นทุก 1 กิโลกรัม และหายไป 7 ปี กับการสูบบุหรี่วันละ 1 ซอง การค้นพบนี้ไม่ใช่ธรรมดา คณะทำงานของ Edinburgh university พบคำตอบจากการวิเคราะห์ความแตกต่างในรหัสพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ ซึ่งเชื่อว่าจะเปิดทางไปสู่วิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เราอายุยืนมากขึ้น
     คณะผู้ศึกษาได้ใช้รหัสพันธุกรรมจากประชากรมากกว่า 600,000 คน ซึ่งมีส่วนร่วมในการศึกษาเชิงปฏิบัติการจากธรรมชาติ แต่เป็นการศึกษาขนาดใหญ่
     ถ้ามีใครสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ถูกออกจากโรงเรียน และมีน้ำหนักเกินแล้ว อาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุถึงผลกระทบว่ามาจากพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง เจาะจงลงไป แต่คณะผู้วิจัยได้หันไปหาการทดลองจากธรรมชาติ
     บางคนมีการกลายพันธุ์ในดีเอ็นเอ ซึ่งเพิ่มการเจริญอาหารหรือทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสามารถเปรียบเทียบคนที่ถูกโปรแกรมให้รับประทานมากกว่ากับคนที่ไม่ได้ถูกโปรแกรมเช่นนั้น โดยไม่คำนึงถึงวิถีการดำเนินชีวิตที่มีหลากหลาย
     Dr. Peter Joshi จาก Usher Institute ของมหาวิทยาลัย กล่าวว่า “เรื่องนี้ไม่ทำให้การวิเคราะห์สับสน คุณสามารถมองตรงไปที่ผลกระทบของเรื่องน้ำหนักเพียงอย่างเดียวที่มีต่ออายุขัย”
     มีการเชื่อมโยงกลุ่มการกลายพันธุ์เดียวกันกับระยะเวลาที่คนเราใช้ในการเรียนหนังสือและความสุขที่ที่ได้จากการสูบบุหรี่ หรือการดื่ม
     คณะทำงานวิจัยยังพบการกลายพันธุ์เฉพาะในดีเอ็นเอของมนุษย์ ซึ่งช่วยเปลี่ยนแปลงอายุขัย โดยรายงานอยู่ในวารสาร Nature Communications
     - การกลายพันธุ์ในยีน 1 ยีน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบภูมิคุ้มกัน สามารถเพิ่มอายุได้ 7 เดือน โดยเฉลี่ย
     - คนที่มีการกลายพันธุ์ซึ่งเพิ่มระดับของโคเลสเตอรอลที่ไม่ดี อายุคาดเฉลี่ยจะหายไป 8 เดือน
     - การกลายพันธุ์ที่พบได้น้อยมากในยีน APOE ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโรคสมองเสื่อม ลดช่วงอายุลง 11 เดือน
     - และการกลายพันธุ์ที่ทำให้การสูบบุหรี่น่าลองมากขึ้น ลดอายุชีวิตลง 5 เดือน
     Dr. Joshi กล่าวว่า การเบี่ยงเบนทางพันธุกรรมเหล่านี้เป็น “ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็ง” เขาบอกว่าประมาณร้อยละ 20 ของการกลายพันธุ์ในช่วงชีวิตอาจมาจากการสืบทอดทางสายเลือด แต่การกลายพันธุ์ดังกล่าวยังพบเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น
     อย่างไรก็ตาม เขาบอกว่าแม้พันธุกรรมจะมีอิทธิพลต่อช่วงอายุในชีวิต แต่ “คุณมีอิทธิพลมากกว่า” ด้วยทางเลือกที่คุณตัดสินใจ
     Dr. Joshi กล่าวกับบีบีซีว่า “เราหวังที่จะค้นพบยีนใหม่ที่มีผลกระทบต่ออายุขัยเพื่อให้เราได้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการชราภาพและสร้างวิธีการบำบัดรักษาสำหรับภาวะชราภาพ”
     ยังมีการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวกับโรคบางอย่างซึ่งมีผลกระทบต่ออายุคาดเฉลี่ย และให้ผลที่ทำลายร่างกาย อย่างเช่น ยีนของโรคฮันติงตัน คนที่เป็นโรคฮันติงตันมักจะเสียชีวิตในวัย 20
     อย่างไรก็ตาม เพื่อติดตามผู้เข้าร่วมการศึกษาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต จึงศึกษาประชากรหลายคนที่เกิดก่อนปี 1940
     Prof. David Melzer จาก University of Exeter Medical School กล่าวว่า “การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 1 ปี อาจมีความสำคัญมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”