ความดันโลหิตสูงในเด็กมักถูกมองข้าม

เด็ก 1 ในทุก 30 คน ในสหรัฐอเมริกามีความดันโลหิตสูง ปัจจุบันคำแนะนำจากสมาคมกุมารแพทย์ อาจช่วยแพทย์คัดกรองเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป เพื่อตรวจหาอาการดังกล่าว
     “เรากำลังพบอาการนี้ในเด็กอายุน้อยกว่าที่เราเคยพบมาก” Dr. Thomas Dispenza นักหทัยวิทยาจาก Penn State Children’s Heart Group กล่าวและว่า “เมื่ออัตราโรคอ้วนเพิ่มขึ้น เราก็ได้เห็นอาการแทรกซ้อนมากขึ้นจากโรคอ้วนด้วย”
     แต่ “อัตราการตรวจพบต่ำอย่างน่าใจหาย ผู้ป่วย 3 ใน 4 ถูกมองข้าม และนั่นคือปัญหาที่แท้จริง” Dr. Dispenza กล่าวในเอกสารเผยแพร่ข่าวของ Penn State Health
     เด็กที่มีความดันโลหิตสูงอาจมีปัญหาสุขภาพระยะยาวอย่างเดียวกับผู้ใหญ่ได้ “อาการนี้อาจทำให้เด็กเป็นโรคหลอดเลือดสมองในภายหลัง ด้วยการทำให้หลอดเลือดเสียหาย” Dr. Dispenza กล่าว
     ข้อแนะนำต่าง ๆ สนับสนุนให้แพทย์ตรวจความดันโลหิตทุกครั้งที่เด็กได้พบแพทย์
     เพื่อความแม่นยำมากขึ้น ผู้ให้บริการทางการแพทย์ควรรอสัก 3 - 5 นาที ก่อนที่จะวัดค่าความดันโลหิต เพื่อที่ผู้ป่วยจะมีเวลาพักและสงบจิตใจหลังจากมาถึงห้องตรวจ เด็กควรวางเท้าแบบนพื้น มีที่รองหลัง และควรหลีกเลี่ยงการพูดคุย การวัดค่าที่แขนขวาจะให้ผลน่าพอใจกว่า
     ข้อแนะนำเหล่านี้มุ่งที่จะค้นหาสัญญาที่รับประกันถึงการตรวจสอบต่อไปอีก ไม่ใช่การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย
     กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหวังว่าข้อแนะนำจะช่วยแพทย์ในการเลือกดัชนีชี้วัดการเจ็บป่วยอื่น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ความดันโลหิตสูงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จะเป็นดัชนีชี้ถึงโรคไตหรืออาการของต่อมไร้ท่อ ในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ความดันอาจชี้ถึงการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง
     สถาบันให้คำแนะนำว่า ถ้าผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยความดันโลหิตสูงแล้ว ควรให้เด็กเปลี่ยนการรับประทานอย่างช้าๆ ไปรับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำและประกอบด้วยอาหารที่มาจากพืช