ระวัง!ลวดเย็บกระดาษเย็บบรรจุภัณฑ์

โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเด็ก 

อย. ใส่ใจผู้บริโภค จากกรณีพบร้านจำหน่ายอาหารใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เตือนลวดเย็บกระดาษที่มีขนาดเล็กอาจตกลงไปในอาหาร เมื่อรับประทานเข้าไปอย่างไม่ระวังอาจทำให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะเด็ก วอนผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเลิกใช้ลวดเย็บกระดาษและหันมาใช้วัสดุที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
     นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่ประชาชนมีความต้องการความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดเนื่องจากวัตถุดิบธรรมชาติอาจหาได้ยากในสังคมเมือง จะเห็นว่าปัจจุบันนี้การใช้ใบตองในการห่อขนมหรือใช้ไม้กลัดขนมลดน้อยลง ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารหันมาใช้กล่องพลาสติกกันมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ลวดเย็บกระดาษในการเย็บปิดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีความเสี่ยงและอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เนื่องจากลวดเย็บกระดาษอาจปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นการปนเปื้อนด้านกายภาพ เมื่อผู้บริโภครับประทานอาหารอาจเคี้ยวหรือกลืนลวดเย็บกระดาษเข้าไปได้ หากลวดเย็บกระดาษเข้าไปติดบริเวณโคนลิ้น ผนังคอ ต่อมทอนซิล หรืออาจลึกลงไปถึงฝาปิดกล่องเสียง จะทำให้เกิดอาการเจ็บคอเวลากลืนน้ำลายหรืออาหาร หากโชคดีก็สามารถคายออกมาเองได้ แต่บางรายอาจอันตรายถึงขั้นต้องพบแพทย์เพื่อผ่าตัด อย. อยากขอความร่วมมือผู้ผลิต พ่อค้า แม่ค้า ให้หันมาใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค ใช้วัสดุที่มองเห็นได้ชัดเจน หรือเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปิดล็อกได้ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ลวดเย็บกระดาษ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรับประทานอาหารได้ และยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย
     รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มเด็กมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายมากที่สุด จึงขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการบริโภคอาหารที่มีลวดเย็บกระดาษติดอยู่ อีกทั้งหากจะซื้ออาหารที่ใช้ลวดเย็บกระดาษให้เด็กหรือผู้สูงอายุรับประทาน ควรเพิ่มความระมัดระวังและดูแลอย่างใกล้ชิด