ไฟเซอร์ฯ แนะนำยายับยั้งการทำงานของโปรตีนซีดีเค 4/6

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

ไฟเซอร์ ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมยาคุณภาพของโลก เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งเต้านมในระยะลุกลามและแพร่กระจาย โดยยาดังกล่าวเป็นทางเลือกใหม่ให้กับแพทย์ เพื่อใช้ควบคู่กับการให้ยาต้านฮอร์โมนที่ยับยั้งสัญญาณที่ทำให้เซลล์เจริญเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายชนิดมีผลการตรวจตัวรับฮอร์โมนเป็นบวก (HR+) และมีผลการตรวจตัวรับเฮอร์ทูเป็นลบ (HER2-)
     มะเร็งเต้านม เป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก และเป็น 1 ใน 3 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ในผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 1.7 ล้านคน ใน พ.ศ. 2551 (1) และในประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่สูงถึง 10,193 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วน 28.6 ต่อประชากร 1 แสนคน ใน พ.ศ. 2551 โดยพบมากในผู้หญิงไทยในช่วงอายุ 45-50 ปี มะเร็งเต้านมเริ่มจากพัฒนาการของเซลล์ที่ผิดปกติในเนื้อเยื่อเต้านม โดยมะเร็งนั้นอาจอยู่เฉพาะที่บริเวณเต้านม หรือ แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย หรือรู้จักกันว่า มะเร็งเต้านม ระยะที่ 4 ซึ่งถือเป็นระยะสุดท้าย โดยเป็นระยะที่มะเร็งจะแพร่กระจายจากเต้านมและต่อมน้ำเหลืองโดยรอบไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ที่พบมากจะกระจายไปสู่กระดูก ปอด ตับ และสมอง โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต คือ การแพร่กระจายของมะเร็งสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ภายหลังการตรวจพบในครั้งแรก พบว่า ร้อยละ 30 ของมะเร็งเต้านม จะมีการแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย มะเร็งเต้านมชนิดที่มีการสนองตอบต่อยาต้านฮอร์โมน 2 เป็นชนิดที่พบได้ร้อยละ 65 ของสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมที่มีอายุระหว่าง 35-65 ปี และ ร้อยละ 82 ของสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป (2)
     การค้นพบนวัตกรรมการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญ และนับเป็นยาตัวแรกของยาต้านมะเร็งชนิดที่ยับยั้งการทำงานของโปรตีนซีดีเค 4/6 ซึ่งใช้ร่วมกับการรักษาโดยการให้ยาต้านฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ โดยยาดังกล่าวได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาให้ใช้เป็นยาอันดับแรก (First Line) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือแพร่กระจายชนิด HR+/HER 2- วัยหมดประจำเดือน และจะเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาเพื่อยืดอายุและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยในประเทศไทย
     นวัตกรรมใหม่นี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของไฟเซอร์ฯ เนื่องจากยาชนิดนี้เมื่อใช้ร่วมกับ Letrozole สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยโรคสงบเกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับการรักษาโดยให้ Letrozole เพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนี้

 

     รศ.นพ. นรินทร์ วรวุฒิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “มะเร็งเต้านมเป็น 1 ใน 3 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต พบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในหญิงไทย และจากสถิติพบว่าผู้ป่วย 1 ใน 3 จะเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ทุก 3 ชั่วโมง พบ 1-2 คน และมีการคาดการณ์ว่าในอีก 8 ปีข้างหน้า อุบัติการณ์โรคมะเร็งเต้านมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 โดยมากกว่าครึ่งของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีอายุ 55 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันพบว่าผู้หญิงอายุน้อยเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ “ไขมัน” เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งเต้านม”
     “โรคมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบในระยะแรก ๆ ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยการตรวจทางรังสีด้วยเครื่อง Mammogram หรือ Ultrasound ในทุก 1-2 ปี (สำหรับคนที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม) แต่ถ้ามีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม ควรตรวจทุกปี โดยการรักษามะเร็งเต้านมมีทั้งการผ่าตัด ฉายแสง และการให้ยา ซึ่งการให้ยามีทั้งฮอร์โมนบำบัด เคมีบำบัด และการให้ยารักษาแบบพุ่งเป้า ซึ่งการรักษามะเร็งเต้านมมีผลข้างเคียงหลายอย่างด้วยกัน โดยเฉพาะการรักษาด้วยเคมีบำบัด อาจทำให้มีผลข้างเคียง อาทิ คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง เยื่อบุช่องปากอักเสบ ถ่ายอุจจาระเหลว ปริมาณเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดลดลง อาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของยา
     ล่าสุด ไฟเซอร์ฯ ได้นำเสนอเวชภัณฑ์นวัตกรรมยาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย ชนิด HR+/HER 2 ในประเทศไทย โดยเป้าหมายสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายก็คือ การยืดอายุผู้ป่วยให้ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

     พญ. คิมเบอร์ลีย์ ลินน์ แบล็คเวลล์ หนึ่งในวิทยากรรับเชิญในงานเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย ได้ให้ความเห็นว่า “การรักษามะเร็งเต้านมด้วยเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงกับคนไข้มาก นวัตกรรมใหม่จากไฟเซอร์ฯ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจมาทดแทนการให้เคมีบำบัดในอนาคต โดยยาดังกล่าวเป็นยาที่ใช้รับประทานทำให้ผู้ป่วยสะดวกมากขึ้น สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยโรคสงบเกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับการรักษาโดยการให้ยาต้านฮอร์โมนเพียงอย่างเดียว ซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานความเข้าใจของไฟเซอร์ฯ เกี่ยวกับชีววิทยาของมะเร็ง ทำให้สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการด้านการรักษาใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับทั้งแพทย์ผู้ให้การรักษาและผู้ป่วยอีกด้วย”
     บริษัทมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ และการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักถึงปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม และความต้องการในการเข้าถึงการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมทั่วโลก โดยเราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นแรงผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจให้แผนกมะเร็งวิทยาของไฟเซอร์ฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมยาที่ล้ำหน้าในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง การเปิดตัวนวัตกรรมยาสำหรับรับประทานเพื่อรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของไฟเซอร์ฯ ด้านการวิจัย และวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอยารักษาโรคที่มีนัยสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง
     (1) www.ema.europa.eu http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/09/news_detail_002604.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
     (2) www.ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/09/news_detail_002604.jsp&mid=WC0b01ac058004d