การประชุมวิชาการ "ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20" ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

การประชุมวิชาการ "ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20" ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Webinars
รายละเอียด/ลงทะเบียน - https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php...
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/
.
หรือติดต่อหน่วยงานบริการวิชาการ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-unit.php