การประชุมวิชาการวิสัญญี 5 สถาบัน ครั้งที่ 4 Webinar, 28 – 29 พฤษภาคม 2565

การประชุมวิชาการวิสัญญี 5 สถาบัน ครั้งที่ 4
Webinar, 28 – 29 พฤษภาคม 2565


คณะแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน (รพ.ราชวิถี,รพ.ธรรมศาสตร์, รพ.พระมงกุฎเกล้า, วชิรพยาบาล, มศว) จัดการประชุม “FIVE ANESTHESIOLOGY INSTITUTES” THE 4th ANNUAL ACADEMIC MEETING หัวข้อ ANESTHESIA BEYOND THE BOOKS : EVIDENCE-BASED MEDICINE ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565


ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถสแกน QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณณัชชมณ โทร. 084 095 5117, 0 2354 8078