ขอเชิญ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมประชุม The 35th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2022: "Pediatric Emergency Care: Good Start is Half Done"

ขอเชิญ แพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมประชุม
The 35th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2022:
"Pediatric Emergency Care: Good Start is Half Done"
วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/ped/th/news/academic/35Annual