สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ ICAD 2017 International Congress of Aesthetic Dermatology 2017 23-26 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด : สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ ICAD 2017 International Congress of Aesthetic Dermatology 2017 23-26 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2716 6857

สถานที่ : ณ เซ็นทารา แกรนด์ฯ ชั้น 22

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2716 6857