ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ “มีลูกเพื่อชาติ”

รายละเอียด : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ “มีลูกเพื่อชาติ” 12-14 ธันวาคม 2560 โทร. 0 5393 6074

สถานที่ : ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 5393 6074