สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ TRPG เรื่อง “โรคไต”

รายละเอียด : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ TRPG เรื่อง “โรคไต” 25-27 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2249 9333

สถานที่ : ณ โรงแรมนารายณ์

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2249 9333