สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ SOPITT : The 5th NCARO 2017

รายละเอียด : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ SOPITT : The 5th NCARO 2017 8-10 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2249 9333

สถานที่ : ณ โรงแรมนารายณ์

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2249 9333