สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ PIPHAT : HIV/AIDS & TB

รายละเอียด : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ PIPHAT : HIV/AIDS & TB 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560 โทร. 0 2249 9333

สถานที่ : ณ โรงแรมนารายณ์

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2249 9333