สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาการระยะสั้น Rheumatology for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 17 “Essentials of Clinical Rheumatology ”

รายละเอียด : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาการระยะสั้น Rheumatology for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 17 “Essentials of Clinical Rheumatology ” 4 - 6 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2716 6524

สถานที่ : ณ ห้อง 200 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ฯ

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2716 6524