สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง "อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life"

รายละเอียด : สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง "อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life" 10 - 12 ตุลาคม 2560 โทร. 08 1701 8345

สถานที่ : ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ

ติดต่อสอบถาม : โทร. 08 1701 8345