สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมยูโรส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3

รายละเอียด : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมยูโรส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 11 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2716 6672

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ 3-5 โรงแรมเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2716 6672