สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ "The 6th Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology”

รายละเอียด : สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ "The 6th Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology” 16 - 18 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2200 4288

สถานที่ : ณ ห้อง 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2200 4288