ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand

รายละเอียด : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand 20 - 22 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2716 5436-7

สถานที่ : ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2716 5436-7