สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา Current Issue in Dermatology 2017 : "Update and Practical Points in Dermatology"

รายละเอียด : สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา Current Issue in Dermatology 2017 : "Update and Practical Points in Dermatology" 8 - 10 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โซน C ร.พ.จุฬาลงกรณ์ฯ

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2256 4253