คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2017

รายละเอียด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2017 8 - 11 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2201 1542

สถานที่ : ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2201 1542