สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดการประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 5

รายละเอียด : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดการประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 5 17 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2716 6524

สถานที่ : ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2716 6524