ศูนย์เบาหวาน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกันจัดโครงการ 14th Asia Pacific Conference on Diabetic Limb Problems

รายละเอียด : ศูนย์เบาหวาน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกันจัดโครงการ 14th Asia Pacific Conference on Diabetic Limb Problems 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2419 2673

สถานที่ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2419 2673