ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และ สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560

รายละเอียด : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และ สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 7 - 10 ธันวาคม 2560 โทร. 0 2716 6808

สถานที่ : ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ วิว จ.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2716 6808