หน่วยชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “ศาสตร์สุดท้ายที่เราจะใช้ ทางแยกสุดท้ายที่เราจะเดิน” (The final wisdom…the final pass)

รายละเอียด : หน่วยชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “ศาสตร์สุดท้ายที่เราจะใช้ ทางแยกสุดท้ายที่เราจะเดิน” (The final wisdom…the final pass) 4 - 6 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2445 5000

สถานที่ : ณ ห้องเกษม อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2445 5000