คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียด : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2/2560 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560 .โทร. 0 5393 6074

สถานที่ : ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 5393 6074