สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 26 เรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย”

รายละเอียด : สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 26 เรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” 24 – 26 มกราคม 2561 โทร. 0 2419 7173

สถานที่ : ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2419 7173