สธ. แจงผล ATK เป็นบวก เข้าระบบ HI/CI ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ

โฆษกกระทรวงสาธารณสุขแจงผู้ที่ตรวจ ATK ได้ผลบวก ไม่มีอาการหรืออาการน้อย เข้าระบบรักษาแบบ HI/CI ได้ทันที ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ แต่หากต้องการตรวจเพื่อใช้เบิกประกันโควิด จะมีค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะได้รับคืนจากเงินประกัน ส่วนกรณีมีอาการหรือมีความเสี่ยงทางการแพทย์จะได้รับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
          นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข้อสงสัยผลตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก ต้องตรวจซ้ำด้วน RT-PCR หรือไม่ และกรณีการตรวจเพื่อเบิกประกันโควิด ว่า กระทรวงสาธารณสุขวางระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก หากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยสามารถติดต่อลงทะเบียนผ่านสายด่วน 1330 เพื่อเข้าระบบการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ได้ โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ ยกเว้นในรายที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงทางการแพทย์ จะมีการตรวจ RT-PCR โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วยแต่อย่างใด
          สำหรับกลุ่มที่มีอาการน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงทางการแพทย์ แต่มีประกันโควิดและต้องการผลการตรวจ RT-PCR เพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมประกันนั้น จะต้องรับผิดชอบค่าตรวจ RT-PCR พร้อมใบรับรองสำหรับเบิกประกันเอง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายการตรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ ผู้ป่วยจะได้รับคืนจากเงินเอาประกันอยู่แล้ว โดยที่โรงพยาบาลที่ทำการตรวจจะไม่ได้เบิกค่าตรวจ RT-PCR ซ้ำซ้อนกับ สปสช. อีก