แนะนำหนังสือใหม่..
นี้คือแหล่งรวมข่าวสารแพทย์,เภสัช,พยาบาล, จากทีมงาน บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด
เมดิคอลไทม์
ฉบับที : 392
ประจำเดือน : ธันวาคม 2560
นิตยสารวงการแพทย์ แหล่งรวมวิชาการทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ฟาร์มาไทม์
ฉบับที : 128
ประจำเดือน : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
นิตยสารวงการเภสัช แหล่งรวมวิชาการทางด้านยาโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ
ไทยเนอร์สซิงไทม์
ฉบับที : 112
ประจำเดือน : ธันวาคม 2560
นิตยสารวงการพยาบาล แหล่งรวมวิชาการทางด้านงานวิชาชีพพยาบาล
ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์
  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 26 เรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” - สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 26 เรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” 24 – 26 มกราคม 2561 โทร. 0 2419 7173 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุม 8th Asia Pacific Otology Neurotology Conference APON 2018 in Bangkok, Thailand - ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุม 8th Asia Pacific Otology Neurotology Conference APON 2018 in Bangkok, Thailand 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 โทร. 0 2256 4103 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ Lao-Thai Internal Medicine Conference - ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ Lao-Thai Internal Medicine Conference 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 โทร. 0 2716 6744 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์

<< ดูปฏิทินข่าวทั้งหมด >>

ประกาศรับสมัครงาน

1. ผู้แทนขาย แผนกโรงพยาบาล (MC) ต่างจังหวัด    01 ก.พ. 2561       บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด    <<ดุรายละเอียด>>
2. ผู้แทนขายร้านยา (OTC) กรุงเทพฯ    01 ก.พ. 2561       บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด    สมุทรปราการ <<ดุรายละเอียด>>

 

ประมวลภาพงานของเรา

ผู้สนับสนุนของเรา

"เรารู้สึกยินดีที่ร่วมงานกับ เมดิ เจอร์นัล"

หากมีคำถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ?

สามารถติดต่อได้ที่ บ. เมดิ เจอร์นัล จำกัด +02 4243434