.

สมัครสมาชิก

จำเป็นต้องใส่ข้อมูล **

ข้อมูลส่วนตัว
ปี
   แพทย์ สาขา
   เภสัชกร กลุ่ม
   อื่นๆ
สถานที่จัดส่ง
  บ้าน        ที่ทำงาน
ประเภทวารสาร
  เมดิคอลไทม์-- 1 ปี (6 ฉบับ) 800 บาท
  ฟาร์มาไทม์ -- 1 ปี (6 ฉบับ) 800 บาท
 ใหม่       ต่ออายุ
รายละเอียดการโอนเงิน
   โอนเข้าบัญชี บริษัท เมดิ แอนด์ เวลเนส จำกัด
 
* ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางขุนนนท์ ประเภทออมทรัพย์
   เลขที่บัญชี 120-817755-5