Camzyos (mavacamten) ยาใหม่รักษาโรคหัวใจที่สาเหตุ คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA)รับรองยารักษาโรคหัวใจ Camzyos (mavacamten)แล้ว

          Camzyosเป็นยารับประทานชนิดแคปซุลรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ(Hypertrophic Cardiomyopathy: HCM)ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนที่อายุน้อยกว่า 35 ปี มีตั้งแต่ขนาน 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, ไปจนถึง 15 mg ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและผลการตอบสนองของคนไข้ต่อการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)


กลไกการออกฤทธิ์ของยา
          Camzyosใช้กลไกใหม่ในการรักษา กล่าวคือมุ่งแก้ปัญหาที่สาเหตุการเกิดโรคมากกว่าจะรักษาที่อาการCamzyos จะควบคุมการทำงานของโปรตีนไมโอซิน โดยยับยั้งการเกาะกันของโปรตีนแอกทินและไมโอซิน (myosin-actin cross-bridge formation) ที่มากเกินไป ซึ่งจะช่วยลดการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ


การทดลองทางคลินิก
          FDA รับรองยาตัวนี้โดยยึดข้อมูลจากการทดลอง EXPLORER-HCM เฟส 3ซึ่งเป็นการทดลองแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง สุ่มผู้เข้าร่วมการทดลอง 251 คนที่มีอาการภาวะหัวใจล้มเหลว NYHA class II และ NYHA class IIIและการใช้ยาหลอกแบบควบคุม ในสัปดาห์ที่ 30 พบว่า 37% ของผู้ป่วยที่ใช้ยา Camzyosมีการแลกเปลี่ยนแก็ส (pVO2) ดีขึ้น คือ ≥1.5 mL/kg/minและความรุนแรงของ NYHA class ดีขึ้นอย่างน้อย 1 กล่าวคือpVO2 ดีขึ้น ≥3.0 mL/kg/min หรือ NYHA class ไม่แย่ลงกว่าเดิม เทียบกับ 17% ของกลุ่มทดลองที่ใช้ยาหลอกและมีผลว่าอาการดีขึ้น


ผลข้างเคียง
          อย่างไรก็ดี Camzyosอาจทำก่อให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลว (Heart failure) ซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต การตรวจสอบด้วย Echocardiogram ก่อนเริ่มและขณะรักษาด้วย Camzyos จีงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่แพทย์จะได้ทราบว่าหัวใจของคนไข้ตอบสนองต่อยาอย่างไร คนไข้ที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงและหัวใจเต้นไม่ปกติมีความเสี่ยงสูงมากว่าอาจได้รับผลข้างเคียงนี้
           จึงจำเป็นมากที่จะต้องแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบทันทีที่คนไข้มีอาการ(shortness of breath) เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย ขาบวม ใจสั่น น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว
          นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวคนไข้ต้องบอกให้แพทย์รู้ว่าใช้ยาอะไรอื่นอยู่หรือไม่ ทั้งที่เป็นยาจากใบสั่งของแพทย์หรือยาที่ซื้อกิน เองจากร้านขายยา
          และเนื่องด้วยความเสี่ยงนี้เองผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล แพทย์ และเภสัชกรต้องสมัครCamzyos REMS Program จึงจะสามารถใช้ยาตัวนี้กับคนไข้ได้

ข้อมูลจาก
https://bit.ly/3KQkFAU
https://www.drugs.com/camzyos.html
https://pace-cme.org/2022/05/02/fda-approves-cardiac-myosin-inhibitor-for-treatment-of-obstructive-hcm/