ใช้ glucocorticoidsขนาดยาต่ำปลอดภัยกับผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาทอยด์ระยะแรก

Ann Rheum Dis 2017 Nov

แพทย์มักสั่งยา glucocorticoids ขนาดยาต่ำให้ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis: RA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกของโรค แต่ยังมีข้อโต้แย้งสำหรับความปลอดภัยของยานี้
    ข้อแนะนำกล่าวว่า สามารถใช้ยาสเตียรอยด์เป็นการบำบัดที่ให้ผลในระยะสั้นสำหรับข้ออักเสบรูมาทอยด์  แต่ควรลดทอนใช้ให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในทางคลินิก
    อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยหลายรายยังใช้ยาสเตียรอยด์ขนาดต่ำอยู่ต่อไป และบางคนเห็นว่า การใช้ยา prednisone ที่ขนาด ≤5 mgเป็นประจำทุกวัน มีความปลอดภัย  
ในการศึกษากลุ่มเชิงสังเกตการณ์จากประเทศฝรั่งเศส คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วย 602 คน (อายุเฉลี่ย 48 ปี ร้อยละ 79 เป็นผู้หญิง) อยู่ในระยะแรกของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์  โดยผู้ป่วย 386 คนได้รับยา glucocorticoids ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยา prednisoneขนาดต่ำ (เฉลี่ย 3.1 mg ทุกวัน)อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่าง 7 ปีที่มีการติดตามผล
    การใช้ยาสเตียรอยด์มีการผันแปรเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาการใช้  กล่าวคือ ตั้งแต่ 6 เดือนหรือน้อยกว่าในจำนวนร้อยละ 19 ของผู้รับยา จนถึงใช้นาน 6 ปีกับร้อยละ 18 ของผู้รับยา  ร้อยละ 50 ของผู้รับยาใช้ยา glucocorticoids เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี  เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วย 216 คนที่ไม่ได้รับยาสเตียรอย ผู้ที่ได้รับยามีปฏิกิริยาของโรคมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์และพวกชีวสาร
    พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม  สำหรับผลลัพธ์รวมเบื้องต้น (ได้แก่ การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ  โรคหัวใจและหลอดเลือด การติดเชื้อร้ายแรง และกระดูกหัก)
    แพทย์โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เชื่อว่า ควรสั่งยารูมาทอยด์ในขนาดยาต่ำที่สุดและเป็นเวลาสั้นๆ เท่าที่จะเป็นได้  การศึกษาครั้งนี้แสดงว่า ยาขนาดต่ำมาก (<5 mg ต่อวัน) ค่อนข้างปลอดภัย  การหยุดยาสเตียรอยด์หมดเลยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ป่วยบางคนที่มีอาการขึ้นมา แม้จะลดทอนยาที่มีขนาดต่ำลงไปอีกก็ตาม