ประโยชน์ของวัคซีน COVID-19 ในหมู่เด็กนักเรียน

นพ. Thomas L. Schwenk (คณบดีโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัย Nevada ในเมือง Reno มลรัฐ Nevada สหรัฐอเมริกา) ทบทวนการศึกษาของ Pavan V. Thakkar และคณะ (ABC Science Collaborative) เกี่ยวกับอุบัติการณ์ของการติดเชื้อโรค COVID-19 ในหมู่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 และที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID-19 ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Pediatrics ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2022
          ผลการศึกษาที่เป็น real-world, prospective study ในระบบมัธยมศึกษาของมลรัฐ North Carolina สหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่า มีความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค COVID-19 แบบแสดงอาการเพิ่มขึ้นถึง 9 เท่า ในหมู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID-19 เมื่อเทียบกับหมู่นักเรียนระดับเดียวกันที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19
          ผลการสำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้บ่งชี้ว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองจำนวนมากลังเลใจที่จะให้ลูก ๆ ของพวกเขาที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ขณะที่ในการศึกษานี้ที่ทำในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (grades 6-12) จำนวน 1,128 คน ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในมลรัฐ North Carolina เพื่อประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 และการป่วยเป็นโรค COVID-19 แบบแสดงอาการ จากสถานะของการได้รับหรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยการศึกษานี้ทำขึ้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคมถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2021 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังมีการระบาดรุนแรงมากของเชื้อ SARS-CoV-2 สายพันธุ์ Delta ในหลายมลรัฐทั่วสหรัฐอเมริกา  รวมถึงในมลรัฐ North Carolina คณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของวัคซีน COVID-19 การติดเชื้อ SARS-CoV-1 และรวมถึงการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในหมู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากพยาบาลประจำโรงเรียน เด็กนักเรียนที่มีอาการต่าง ๆ ของโรค COVID-19 จำเป็นต้องได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ และโรงเรียนเอกชนแห่งนี้มีข้อกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะเรียนหนังสือและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
          ผลการศึกษาพบว่า จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2021 เกือบ 74% ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1,128 คน ที่ร่วมอยู่ในการศึกษานี้ ต่างก็ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยมีนักเรียน 20 คน (6.7%) ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID-19 และมีรายงานการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในนักเรียน 7 คน (0.8%) ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยมีจำนวนการติดเชื้อโรค COVID-19 แบบแสดงอาการ 16 คน  (5.4%) ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID-19 และ 5 คน (0.6%) ในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 และที่สำคัญก็คือว่า มีแค่เพียง 2  คน จากทั้งสิ้น 27 คน ที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ที่จัดว่าเป็นการติดเชื้อโรค COVID-19 ในโรงเรียน
          ความคิดเห็น: อัตราการได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ในระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนแห่งนี้ที่ทำการศึกษา สูงกว่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับอัตราการฉีดวัคซีน COVID-19 ของเด็กนักเรียนระดับเดียวกันที่มีรายงานจากการสำรวจระดับประเทศ ความแตกต่างของอัตราการติดเชื้อโรค COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นอัตราการติดเชื้อโดยรวม หรือการติดเชื้อแบบแสดงอาการ ระหว่างกลุ่มเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนและที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID-19 ช่วยให้มีแนวทางที่หนักแน่นสำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เคลือบแคลงต่อคุณค่าของวัคซีน COVID-19 อัตราการติดเชื้อโรค COVID-19 ที่ค่อนข้างต่ำมากในหมู่นักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เมื่อผสมผสานกับการบังคับให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในโรงเรียน ยืนยันถึงคุณค่าของวัคซีน COVID-19 ร่วมกับการสวมหน้ากากอนามัยในช่วงที่มีการระบาดรุนแรงมากของโรค COVID-19 ในชุมชน  
          อ้างอิง: Thakkar PV et al. COVID-19 incidence among 6th–12th grade students by vaccination status. Pediatrics 2022 Feb 22; [e-pub]. (https://doi.org/10.1542/peds.2022-056230. opens in new tab)