อบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 42

การอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 42 จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://dst.or.th/Meetings/Articles/1713.22.0