ขอเชิญ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมประชุม 16th Ramathibodi Pediatric Annual Review 23-28 May 2022 Hybrid conference

ขอเชิญ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมประชุม 16th Ramathibodi Pediatric Annual Review 23-28 May 2022 Hybrid conference
Onsite ( รับจำนวน 200 ท่าน ) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
.....เจอครูตัวเป็นๆ อาหาร เบรค พร้อมทุกวัน ห้องใหญ่
....ได้บรรยากาศการเรียน มีสมาธิไม่โดนตาม
Online ( รับไม่จำกัด) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
....ไม่สะดวกเดินทาง ประหยัดค่าที่พัก ขี้เกียจแต่งตัว เรียนที่ไหนก็ได้
ทุกท่านจะได้ e-book และรับชม rerun 1 เดือน unlimited Save date and Scan QR code register now!!!!


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.rama.mahidol.ac.th/ped/th/news/academic/2022annual