การประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “ความ (ไม่) ลับ ของผู้สูงวัย: ปัสสาวะบ่อย กะปริบกะปรอย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่” วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผ่านทางระบบ Webex Events

การประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “ความ (ไม่) ลับ ของผู้สูงวัย: ปัสสาวะบ่อย กะปริบกะปรอย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่” วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผ่านทางระบบ Webex Events
รายละเอียด/ลงทะเบียน - https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php...
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/
หรือติดต่อหน่วยงานบริการวิชาการ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-unit.php