การอบรมระยะสั้นสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2022

การอบรมระยะสั้นสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2022
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565
ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ลิงก์สำหรับเข้าร่วมงานประชุม : https://webcast.live14.com/pidst2022/