การประชุมวิชาการ ออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ Online meeting, 26 พฤษภาคม 2565

การประชุมวิชาการ ออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ Online meeting, 26 พฤษภาคม 2565


สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จัดโครงการประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (1st Annual Orthopedics PSU International Conference) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาต ศูนย์จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รูปแบบ ออนไลน์


ลงทะเบียนโดย Scan QR Code ได้ที่โปสเตอร์งานประชุม หรือที่ https://www.link.in.th/amjse


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 090 982 9595