ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 ในรูปแบบ onsite

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 ในรูปแบบ onsite
วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม id line: rcopt หรือทางอีเมล์ rcopt.doc@gmail.com