โครงการ APAGE & RGE joint regional conference 2022

โครงการ APAGE & RGE joint regional conference 2022
           ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการ APAGE & RGE joint regional conference 2022 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 โดยจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับหน่วยคะแนน CME และหน่วยคะแนน CNEU

————————————–

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
• Keynote Lecture : “Deep endometriosis : A Potentially Serious Adverse effect in ART” โดย Prof. Chyi-Long Lee, Ph.D.
• Live Demonstration (Robotic surgery) โดย Prof. Ng Soon Yau Joseph
• Conventional laparoscopic surgery in vulnerable patients : Value of Laparo-endoscopic single site in gynecologic surgery
Is it possible to do Laparoscopic on big fibroid โดย Prof. Chi-Chang Chang

————————————–

ลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lEeBuXCZQSSVEeI-QYAJJg

————————————–

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวปราณีต แผลงสูงเนิน (ผู้ประสานงาน) โทร 082-8708284 (ในเวลาราชการ)