การประชุมวิชาการ The 4th Chula Acute Kidney Injury and Blood Purification ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไต รพ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการประชุมวิชาการ  The 4th Chula Acute Kidney Injury and Blood Purification Symposium 2023 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR code หรือ https://bit.ly/3MPzQ0x

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 2256 4000 ต่อ 3597